[ Hebrew] התקן את Winrar

שלב 1: עליך להוריד את גרסת WinRAR שתואמת למערכת ההפעלה שאתה משתמש בה. אם אתה משתמש ב- Windows 64 Bit, הורד את הגרסה של 64-bit. אם אתה משתמש ב- Windows 32 (x86), הורד את הגרסה של 32-bit.

Winrar Download:

WinRAR 6.22 English 64 bit3510 KBWindows
WinRAR 6.22 English 32 bit3245 KBWindows
WinRAR 6.22 Hebrew 64 bit3556 KBWindows

שלב 2: לאחר ההורדה, גש לתיקיה שמכילה את הקובץ ולחץ פעמיים כדי להתקין.

שלב 3: בחר את התיקיה שבה תרצה לשמור ולחץ על ‘התקן’.

Winrar Download

שלב 4: בחר את פורמטי הקבצים של WinRAR ולחץ על ‘אישור’ כדי להמשיך.

שלב 5: המתן רגע עד ש- WinRAR משלים את ההתקנה. לחץ על ‘סיום’ כדי לסיים.

הנ”ל הם ה-5 שלבים שמדריכים אותך איך להוריד ולהתקין את WinRAR בצורה פשוטה ומהירה. שתף את הפוסט הזה כדי שכולם יוכלו ללמוד ולהשתמש ב-WinRAR!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *